In 2017 bijna 200.000 zonnepanelen in het veld geplaatst

01.04.2018

In 2017 bijna 200.000 zonnepanelen in het veld geplaatst

In totaal zijn in 2017 ruim de helft van alle zonnepanelen bij bedrijven geïnstalleerd. Dankzij dalende prijzen van zonnepanelen en de SDE+-subsidie groeit het aantal zonnepanelen op bedrijfsdaken en op vrije velden hard. In ROm 3, maart 2018, schreven we er al uitgebreid over. Nu de actuele cijfers, verzameld door onderzoeksbureau Good!

In 2017 is 853 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd tegenover 534 megawattpiek in 2016. Totaal liggen er in Nederland inmiddels ruim 12 miljoen zonnepanelen, samen goed voor 3000 megawattpiek. Daarmee wordt 2,2 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland opgewekt met zonnestroom. Uit het Nationaal Solar Trendrapport 2018, een project van Good!, is gebleken dat in Nederland 5500 vierkante kilometer geschikt is voor zonnepanelen. Dat is 5,5 procent van de totale beschikbare oppervlakte. Op dit moment wordt nog maar 12 vierkante kilometer, voornamelijk dakoppervlak, van Nederland bedekt met zonnepanelen. Op dit moment is dus 3 gigawatt geïnstalleerd in Nederland. Tegelijkertijd is 3 gigawatt op dit moment beschikt en nog niet gerealiseerd in de SDE+-subsidie. Indien deze projecten de komende 2 jaar worden gerealiseerd, zou de trend van de afgelopen 6 jaar doorzetten, namelijk een verdubbeling van de markt iedere 2 jaar.


Top 10 grootste single-site PV projecten nieuw gerealiseerd / netgekoppeld in Nederland in kalender jaar 2017

Agrarische gebieden

De groei van het aantal projecten op daken en op vrije velden zal de komende jaren blijven groeien. Van de tien grootste projecten zijn zeven in de noordoostelijke provincies gerealiseerd. Daar zijn de meeste agrarische bedrijven actief en is de meeste grond beschikbaar voor vrijeveldopstellingen. Toch is niet iedereen even blij met de snelle groei op agrarische grond. In 2017 kaartte LTO Nederland dit aan door haar zorg uit te spreken over het gebruik van landbouwgrond waarvan de hoofdfunctie voedselproductie is. Daarnaast zijn er signalen dat omwonenden niet altijd even blij zijn met de komst van de zonneparken. In het trendrapport staat een roadmap van volgordelijkheid, die als startpunt is te gebruiken voor gesprekken tussen belanghebbenden. Zo is het verstandig om eerst zoveel mogelijk daken vol te leggen, aangezien de potentie daarop nog erg groot is, alvorens vrije velden te gebruiken. Anderzijds zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen hoogwaardige en laagwaardige landbouwgrond, en mogelijk zelfs zonnepanelen op overloopgebieden. Ook hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat veel braakliggende grond die niet gebruikt kan worden voor landbouw, maar wel voor zonneparken.

Potentie

In een nieuwe studie is onderzocht hoeveel vierkante kilometer geschikt is voor zonnepanelen. Uit deze studie is gebleken dat de totale potentie 5500 vierkante kilometer is. De potentie zit primair op agrarisch gebied, woonterrein, bedrijfsterrein, verkeersterrein, binnenwater, buitenwater en open zee. Veruit de grootste potentie hebben zonneparken op zee. Zon op zee staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste projecten worden al gerealiseerd. Zo krijgt Nederland ’s werelds eerste drijvende zonnecentrale voor de Scheveningse kust. Dit park van nu 30 vierkante meter gaat veel informatie opleveren voor de toekomst. Zo neemt het rendement van zonnepanelen toe naarmate ze koeler worden gehouden, wat op zee natuurlijk beter is te regelen. Daar staat
tegenover dat golven en zout water de panelen kunnen aantasten. ‘Als 5 tot 10 procent van de Noordzee wordt gevuld met zonnepanelen kunnen we heel Nederland van energie voorzien’, aldus Allard Hoeken, een van de initiatiefnemers eerder tegen de Volkskrant.

Verschenen in ROM Magazine