Waarom led-verlichting steeds minder belangrijk wordt

03.06.2018 | artikel

Waarom led-verlichting steeds minder belangrijk wordt

De enorme aandacht voor led-verlichting is weg aan het zakken in de publieke opinie. Discussies over te dure lampen, tegenvallende levensduur en klachten over kleurtemperatuur lijken weggeëbd.

De markt voor ledverlichting is aan het consolideren. Led is inmiddels verkrijgbaar in alle mogelijke toepassing, typen en afmetingen, tot aan gu4-lampjes toe. Daarnaast leidt ledverlichting grote innovaties in de landbouw, zorg, onderwijs en op de kantorenmarkt.

En hoewel licht van levensbelang is, wordt steeds meer in totaalconcepten gedacht. Ledverlichting op zichzelf beweegt meer naar de achtergrond. Ledverlichting geldt daarentegen steeds meer als drager van de gehele elektrotechnische installatie. Ledverlichting kan op verschillende manieren geschakeld en gedimd worden. En steeds vaker in dienst van een individuele gebruiker.

Daardoor worden led-armaturen steeds meer uitgerust met sensoren.

Dat kan ook, omdat geen techniek zo’n hoge dichtheid heeft als verlichting. Armaturen worden uitgerust met bewegings-, licht-, warmte- of voc-sensoren. Leds worden aangesloten op het internet. En led wordt een drager, versterker en doorgever van signalen zoals Wi-Fi, bluetooth, Zigbee en diverse andere draadloze protocollen voor uiteenlopende doeleinden. Dit maakt ledverlichting minder belangrijk als op zichzelf staande techniek, maar cruciaal als systeem integrator. Los van andere trends, had led deze rol vijf jaar geleden, op uitzonderingen na, niet kunnen pakken. Daar waren zowel de techniek als de markt niet klaar voor. Maar hoewel veel hordes zijn overwonnen, niet op z’n minst de scepsis van de markt, wordt een nog snellere uitrol nog steeds in de weg gestaan door enkele fundamentele problemen. Uit het LED Trendrapport 2018 bleek dat flikkering, harmonische distortie, verschillen in kleurweergave (oa. door binning) nog steeds punten van zorg zijn. Het zoeken van een dimmer van het juiste schakelmateriaal in combinatie met de aangeschafte verlichting is geen sinecure. Zo heeft vakbeurs LED Expo na lang onderzoek besloten de beurs vanaf 2019 te verbreden naar elektrotechniek en de naam te veranderen in LED & Elektro. Deze verbreding is onvermijdelijk. Werkelijke ketenintegratie staat nog in de kinderschoenen. Kennisoverdracht over integratie en netwerken worden belangrijke pijlers voor LED & Elektro waar architect, aannemer, (project)ontwikkelaar, fabrikant, installateur en opdrachtgever/zakelijk eindklant worden samengebracht.

Verschenen in LED Magazine