Heeft uw dak nog geen zonnepanelen?

03.03.2019

 Heeft uw dak nog geen zonnepanelen?

Al bijna tien jaar huren wij onze kantoorlocatie. En hoewel ik al ruim tien jaar actief ben in de zonne-energiesector, heeft onze kantoorlocatie nog steeds geen zonnepanelen. Na een gesprek met de eigenaar was zijn interesse snel gewekt en is hij het traject van realisatie ingegaan. Het is geen gebrek aan interesse, maar (duurzame) energie zien als lucratieve investering stond simpelweg niet op zijn netvlies.

Zonne-energie als belangrijkste energiebron

De zonne-energiesector groeit hard. Heel hard. De afgelopen 8 jaar verdubbelt de markt jaarlijks of iedere twee jaar. In 2018 zijn maar liefst bijna 5 miljoen zonnepanelen geplaatst. Samen goed voor 1,4 Gigawatt. En in 2019 zet de groei door, waardoor mogelijk 2 GW geïnstalleerd zal worden. Daardoor zal eind 2019 ongeveer 5% van de totale Nederlandse stroomproductie door zonnepanelen gegenereerd worden.
Ook in het nieuwe Klimaatakkoord dat voor de zomer zal verschijnen zal zonne-energie een grote rol spelen. De elektriciteitsproductie van de toekomst wordt grotendeels uitgemaakt door zonne- en windenergie. Daar is weinig discussie meer over.

SDE+-subsidie

De afgelopen jaren heeft de overheid de onrendabele top van wind- en zonne-energie gesubsidieerd middels de SDE+-subsidie. De SDE+-subsidie is nog gegarandeerd tot 2025, zij het wel in een gewijzigde vorm (SDE++). Nieuwe energiebronnen worden toegevoegd om aanspraak te maken op subsidie. Vanaf 2025 moeten de energiebronnen uit de SDE++ kunnen concurreren met fossiele energie zonder subsidie.

Investeren in zonne-energie, op dak en op grond, is buitengewoon interessant en lucratief. Daar waar een gemiddeld huishouden voor 12 zonnepanelen op een woonhuis ongeveer ruim 4.000 euro betaalt, voldoende om het gemiddeld elektriciteitsverbruik te dekken van 3500 kWh, en dit terugverdient in 5 á 6 jaar, is de investeringstermijn voor een commercieel dakgebonden zonne-energiesysteem langer.

Zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee. En produceren na 25 jaar gegarandeerd nog 80% van het initiële vermogen. Zowel dakgebonden zonnepanelen als grondgebonden parken zijn financieel interessant. En hoewel zonnepanelen ieder jaar efficiënter worden, gaan de veranderingen niet meer zo snel als enkele jaren geleden. Daarom is dit hét moment om in zonne-energie te investeren. U moet zich voorstellen dat we nu in de fase zitten waarin ook flatscreen televisies zitten. Hoewel deze ieder jaar scherper, groter en nog steeds goedkoper worden, is er geen enkele reden meer om te wachten met aanschaf.

Wat levert zonne-energie op?

Zonder obstakels op het dak (en dat is zelden) kun je ongeveer 800 kiloWattpiek (kWp) per hectare plaatsen met een zuid opstelling en 1400 kWp per hectare bij een aaneengesloten oost-west opstelling. Om in aanmerking te komen voor de SDE+-subsidie moet een installatie gelijk aan of groter zijn dan 15 kWp. Dat komt neer op ongeveer 200m2 dakoppervlak (zuidoriëntatie) en 55 zonnepanelen (á 270 Wattpiek). De investeringskosten (grove berekening) van een dergelijk systeem zijn ongeveer 10.500 euro en dit levert 14.000 kWh per jaar aan elektriciteit op.
Een dergelijke investering, inclusief SDE+-subsidie, levert een financieel rendement op over 25 jaar van tussen de 6 en 8%. Het eigen dak kan ook verhuurd worden tegen een vergoeding van € 0,5-0,75 per m2 per jaar.

Zon; appeltje-eitje?

In 2018 zijn wereldwijd grofweg 360 miljoen zonnepanelen geproduceerd. De grote uitrol is begonnen. Het gemiddelde kennis- en ervaringsniveau in de Nederlandse markt is het experimenteren ontstegen en financiële overwegingen zijn geen belemmering meer. Appeltje-eitje toch? Wat belet veel dak-eigenaren dan toch hierin te investeren? De belangrijkste reden is vooral onwetendheid. Energiekosten zijn voor de meeste bedrijven een vaste post waar niet of nauwelijks naar gekeken wordt. Zonde, want alleen al door jaarlijks te shoppen en switchen kunnen vaak duizenden euro’s bespaard worden. Datzelfde geldt ook voor investeren in zonnepanelen: onbekend maakt onbemind.

Veel bedrijven die wel interesse tonen lopen daarnaast vooral tegen praktische belemmeringen aan. Dat begint vaak met het niet hebben of niet beschikbaar willen stellen van een investeringsbudget. Maar zoals aangegeven, zijn er veel partijen die daar een langjarige verbintenis voor aan willen gaan en de financiering uit handen kunnen nemen. Ook voor het begeleiden van het gehele vergunningen en subsidie zijn professionele partijen die alle zorgen uit handen nemen.
De grote vragen bij aanvang gaan het meest over de (1) bouwkundige levensduur van het gebouw (is dat minimaal nog 25 jaar?), (2) draagvermogen van het dak (waarop is het dak berekend en welke andere objecten staan er zoals HVAC, schoorstenen, etc.) en (3) juridische obstakels (onderhoud, recht van overpad, verzekeringen, aansprakelijkheid, etc).

Het is belangrijk te weten dat nagenoeg ieder dak (deels) geschikt is voor zonnepanelen en de investering zeer lucratief is. De energiekosten zullen de komende jaren alleen maar stijgen. Zonne-energie zal blijven groeien en in de toekomst de belangrijkste energiebron worden. Sterker nog. De groei gaat zo hard, dat langzaam wachtrijen beginnen te ontstaan. Niet alleen bij de netbeheerder, maar zelfs bij ontwikkelaars, epc’ers en installateurs.

Ga eens in gesprek met een ontwikkelaar, installateur, groothandel of fabrikant om te kijken hoe interessant zonnepanelen voor u zijn. En als bovenstaande rationele argumenten u niet hebben kunnen overtuigen, denk dan aan de kilo’s steenkool en kubieke meters aardgas die iedere dag voor u onzichtbaar verbrand worden om uw vitale infrastructuur in bedrijf te houden. Een overstap op duurzame energie levert u alleen maar voordelen op. Dus waarom wachten?

Met vakblad Logistiek krijgt u gratis toegang tot Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd met invitatiecode 2019DNE. Op 19, 20 en 21 maart komen ruim 10.000 zonne-energie en duurzame warmte professionals samen in de Expo Haarlemmermeer: 200+ exposanten uit 40+ landen, 130 seminars en 500+ innovaties.

Verschenen in Logistiek.nl