Regeerakkoord weinig ambitieus: ‘slechts’ 1Mton besparing met verlichting

20.11.2017 | artikel

 Regeerakkoord weinig ambitieus: ‘slechts’ 1Mton besparing met verlichting

Het Regeerakkoord heeft de ambitie om in 2030 in totaal 1Mton CO2 te besparen middels de toepassing van ‘zuiniger verlichting’. Dat is al haalbaar voor 2025! Ontbreekt de wil of het overzicht? Waarom laten wij als sector niet zien dat het sneller kan?

Geen technologie heeft zo’n grote dichtheid als verlichting. Dat maakt verlichting een grote energieverbruiker en daardoor een belangrijke aanjager om de CO2-uitstoot te verlagen. In het nieuwe Regeerakkoord wordt gesproken over een besparing van 1Mton in 2030 door de toepassing van ‘zuiniger verlichting’. Maar hoe verhoudt 1Mton CO2-uitstoot zich tot verlichting?

Hoeveel megaton CO2?

Een gemiddeld huishouden verbruikt 390kWh aan verlichting (ECN, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland, Energietrends 2016). Dat is over 7,7 miljoen huishoudens goed voor 1,07 Mton CO2 uitstoot. Met de beste intenties is daarvan een kwart tot de helft te besparen, dus 0,25-0,5 Mton. Bij de dienstensector (kantoren, onderwijs, zorg, retail, detail, etc.) is het besparingspotentieel reeds in kaart gebracht door ECN. In de dienstensector is verlichting verantwoordelijk voor 32% van het totale elektriciteitsverbruik. Het besparingspotentieel daar is maar liefst 29 PJ (ECN 2014, Verbetering referentiebeeld utiliteitssector), dat is goed voor een besparing van maar liefst 2,86 Mton CO2-uitstoot.

Openbare Verlichting verbruikt daarnaast ongeveer 1,5% van het elektriciteitsverbruik, goed voor 0,23Mton CO2-uitstoot. Daarvan moet zeker een kwart tot de helft bespaard kunnen worden.
Samengevat is het besparingspotentieel van de huishoudens, dienstensector en openbare verlichting samen al goed voor ruim 3 Mton CO2-besparing. Dan heb ik de agrarische sector, de industrie en de openbare verlichting nog niet meegerekend.

Hoe besparen?

Hoewel een overstap naar meer energiezuinige tl-verlichting ook forse besparingen kan opleveren, zullen de grootste besparingen en voordelen behaald worden door middel van ledverlichting. Ledverlichting heeft immers veel bijkomende voordelen en snelle technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkeling verloopt volgens de wet van Haitz (naar analogie van de wet van Moore). Zo produceerde in 2005 een ledlamp nog 30 lumen/watt, zijn nu al lampen beschikbaar van 200 lumen/watt en heeft CREE in 2014 al de 300 lm/watt grens in het laboratorium behaald. Tegelijkertijd blijven de kosten per lumen ook hard.

Maar…. ook meer branduren en meer sensoren?

In het Regeerakkoord staat naast de besparingsambitie voor 2030 ook de uitspraak dat ‘daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan’ gaat. Zelfs met deze mogelijke toename van aantal branduren en de toename van het aantal sensoren, moet het geen enkel probleem zijn de doelstelling al ruimschoots voor 2030 te behalen. Zeker in combinatie met de grootschalige toepassing van onder andere dim-toepassingen en aanwezigheid- en daglichtsensoren.

Zullen wij als sector de overheid helpen haar ambitie al voor 2025 in plaats van in 2030 te behalen? Dat kan budgetneutraal door bijvoorbeeld slecht 1% van het EIA budget te gebruiken voor communicatie richting ondernemers en particulieren.

Bronnen
• https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-O–16-031
• https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E–13-069
• https://www.ecn.nl/publications/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E–15-068

Verschenen in LED Magazine