De warmtetransitie versnelt

18.11.2020

De warmtetransitie versnelt

Nederland neemt afscheid van de traditionele aardgasketels en stapt over op collectieve warmtesystemen (warmtenetten). Het aantal aanbieders is gegroeid naar 23, die gezamenlijk meer dan 89 grootschalige projecten in ontwikkeling hebben. De verwachting is dat het aantal warmtenetten in 2030 verdubbelt naar meer dan 600. Dit blijkt uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 van Dutch New Energy Research, dat de Stichting Warmtenetwerk vandaag publiceert.

“De forse groei van het aantal warmtebedrijven en projecten is onder meer te danken aan het effectievere klimaatbeleid,” constateert Erik Stronk, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk. “Goed nieuws is dat de bijna 500.000 huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet met een 7,2 als rapportcijfer hier tevreden over zijn.”
Tarieven stijgen minder snel dan inflatie Opvallend is dat in de afgelopen tien jaar de warmtetarieven minder snel zijn gestegen dan de inflatie, zo laat de analyse van het Trendrapport 2021 zien. De warmtetarieven bleven lang gelijk oplopen met de aardgastarieven voor consumenten (inclusief belastingen), maar recentelijk kwamen ze lager uit.

In 2050 klimaatneutraal

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 voorspelt dat in 2050 warmtenetten tot 75 procent van de Nederlandse warmtevraag kunnen voorzien van een klimaatneutrale oplossing. Tussen nu en 2030 spelen vooral traditionele hoogrendementsketels en hybridewarmtepompen een belangrijke rol. Tussen 2030 en 2050 veroveren elektrische warmtepompen en waterstof steeds meer de warmtemarkt. Daarmee zou in 2050 de inzet van fossiele bronnen en biomassa fors zijn gereduceerd.

Vernieuwende oplossingen Om deze verduurzaming te bereiken, werkt de warmtesector hard aan vernieuwende oplossingen. Zo leveren zogeheten smart thermal grids naast warmte ook koeling. Er wordt daarbij optimaal gebruikgemaakt van duurzame bronnen met een laag temperatuurniveau, zoals zonnestroom en aquathermie. Daarnaast heeft de warmtesector samen met TNO het initiatief genomen voor het omvangrijke innovatieprogramma ‘Warming-up’. Daarin werken bijna veertig partijen samen aan verduurzaming, kostenreductie en draagvlak van warmtenetten. Stronk: “De toenemende efficiëntie van warmtenetten zorgt ervoor dat er straks voldoende duurzame bronnen zijn om aan de Nederlandse warmtevraag te voldoen.”

Uitdagingen aangaan Om de landelijke en lokale klimaatdoelstellingen te halen, zijn wel een betere samenwerking met bewoners en nog meer innovaties nodig. Stronk: “Het trendrapport geeft aan dat onze grootste uitdagingen voor de warmtetransitie liggen in het uitbreiden van het draagvlak onder bewoners, de lokale beschikbaarheid van een geschikte duurzame warmtebron en de inpassing van de warmteleidingen in de bestaande infrastructuur.”

Over Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk is het multidisciplinaire platform van de Nederlandse warmtesector. De stichting zet zich in om de energietransitie te versnellen door te werken aan duurzame collectieve warmte-oplossingen. De meer dan honderd leden vertegenwoordigen de gehele Nederlandse warmteketen, van gemeenten en woningcorporaties tot aannemers en energieleveranciers. Samen werken de leden aan innovatie en nieuwe kennis over en voor de warmtesector.

Over Dutch New Energy Research

Dutch New Energy Research is het leidende en snelst groeiende onderzoeksbureau voor de groene sector. Met ruim 8 jaar ervaring levert DNE Research accurate cijfers en inzichten over de Nederlandse energietransitie. DNE Research publiceert de Dutch Solar Quarterly en jaarlijkse sectoroverzichten als het Nationaal Solar Trendrapport, het Nationaal Warmtepomp Trendrapport en het Nationaal Warmtenet Trendrapport.

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 is digitaal te downloaden via deze link.