Een recordjaar voor zonne-energie, ondanks netcongestie en vertraging in de oplevering van projecten

28.11.2019

Een recordjaar voor zonne-energie, ondanks netcongestie en vertraging in de oplevering van projecten

Op basis van data uit de meest recente Industrie Monitor verwachten wij dat het geïnstalleerde vermogen zon PV in 2019 dicht in de buurt zal komen van ons Low scenario dat in de 5-year forecast staat beschreven. De realisatie van grootschalige PV-projecten zal waarschijnlijk lager uitvallen omdat er meer en hardnekkigere problemen blijken te zijn met aansluitingen op het elektriciteitsnet dan verwacht. Begin 2020 publiceren wij onze volgende Industrie Monitor met het totaal geïnstalleerde zonnestroom vermogen in 2019.

Eerder dit jaar publiceerde wij een 5-year forecast voor het geïnstalleerde PV-vermogen in Nederland. De prognose is gebaseerd op drie scenario's: een Low scenario, een Base scenario en een High scenario. Het Low scenario weerspiegelt de minst positieve verwachtingen voor de ontwikkeling van zonnestroom, rekening houdend met de steeds langere bouwvertragingen en de steeds frequentere annuleringen van grootschalige projecten. De prognose voor de commerciële markt tot 2025 is gebaseerd op een analyse van projecten die via de SDE+ regeling zijn gesubsidieerd. Historische bouwtijden, aantallen geannuleerde projecten en vertragingen voor clusters van projecten met vergelijkbare kenmerken zijn geanalyseerd, samen met beleids- en marktontwikkelingen. Hoewel een toename van de netcongestie werd verwacht, was niet voorzien dat dit de groei van de markt in deze mate zou beïnvloeden. Als gevolg daarvan zullen het High and Base scenario de capaciteitsuitbreidingen in de commerciële sector in 2019 waarschijnlijk overschatten. Anderzijds lijkt ons Low scenario de trend van vertraging in de commerciële sector weer te geven en zal het waarschijnlijk het meest geschikte scenario voor 2019 blijken te zijn. Wij verwachten geen vertraging in de groei in de residentiële sector.

Doordat wij de markt voortdurende monitoren kunnen wij onze modelaannames herzien op basis van nieuwe gegevens en veranderende omstandigheden om onze scenario's en prognoses te verbeteren. Onze volgende 5-year forecast wordt eind juni gepubliceerd.