Grote ontwikkelaars roepen op tot verlenging SDE+-beschikkingen

15.04.2020 Dutch New Energy Research

Grote ontwikkelaars roepen op tot verlenging SDE+-beschikkingen


Van alle EPC'ers denkt 85 procent dat de oplevering van zonneprojecten door de coronacrisis in gevaar kan komen. Zij zien de deadline voor de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+) als grootste obstakel. Dat meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research in een white paper over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse solarsector.

“Projecten lopen vertraging op door materiaaltekorten en verminderde beschikbaarheid van personeel,” aldus Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. “Als deze problemen lang duren komen ontwikkelaars in de knel met deadlines die voor de crisis zijn opgesteld. Meerdere EPC'ers in onze enquête roepen dan ook op tot de verlenging van de SDE+-beschikking met een jaar, zoals is voorgesteld door branchevereniging Holland Solar.”

In de residentiële sector merken zes van de zeven installateurs dat er minder werk is. Dit komt vooral door leveringsproblemen en niet door een totale vraaguitval.

“Ook tijdens deze crisis blijft de aanschaf van zonnepanelen financieel interessant,” zegt Heynen. “Boven op de daken hebben installateurs geen fysiek contact met hun klanten. Zelfs in de anderhalvemetersamenleving kan de energietransitie dus gewoon door gaan.”

De meest acute bedreiging voor de zonnesector vormt de haperende aanvoer van materialen, omdat driekwart van de zonnepanelen afkomstig is uit het al vroeg getroffen China. Uit voorzorg heeft 60% van de residentiële installateurs zelf extra voorraden aangelegd, maar zodra deze op zijn kunnen zij deze minder eenvoudig aanvullen. 21% van de fabrikanten en 15% van de groothandels in het onderzoek heeft op de peildatum van eind maart zelfs helemaal geen voorraad meer.

“Voornamelijk vanwege de leveringsproblemen verwachten installateurs dat het dieptepunt van de markt tegen het einde van de lente ligt,” aldus Rolf Heynen. “Of het herstel dan echt weer inzet zal afhangen van welke overheidsmaatregelen er dan nog in stand zijn, en welke uitwerking deze hebben op de staat van de economie.”

De volledige white paper over de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse zon-pv-sector is gebaseerd op onderzoek onder 101 bedrijven. De white paper is beschikbaar voor licentiehouders van de Dutch Solar Quarterly, en voor alle respondenten aan het onderzoek.

SDEEPCersonderzoekWhite paperCoronacrisisInstallateurs