Oproep Dutch New Energy Research tot deelname aan vervolgenquête over impact coronacrisis

22.04.2020 Dutch New Energy Research

Oproep Dutch New Energy Research tot deelname aan vervolgenquête over impact coronacrisis


Een week geleden publiceerde onderzoeksbureau Dutch New Energy Research een white paper van 36 pagina’s over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse zonnestroomsector. Om de gevolgen van de coronacrisis op de sector te blijven monitoren vraagt DNE Research bedrijven opnieuw deel te nemen aan een enquête.

Focus op marktvraag en prijzen
“Met de white paper willen we iedere maand in kaart brengen hoe de zon-PV-sector er voor staat. Uit het eerste rapport blijkt dat maart en april vooral gekenmerkt worden door leverings- en voorraadproblemen. Onze verwachting is dat dit de komende maanden zal herstellen. De focus van het tweede rapport is daarom de ontwikkeling van de marktvraag en prijzen,” aldus Rolf Heynen, CEO van Dutch New Energy Research.

De white paper en de volgende updates zijn exclusief leesbaar voor iedereen die deelneemt aan de enquête en licentiehouders van de Dutch Solar Quarterly. Alle antwoorden worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar individuele bedrijfsgegevens. De onderstaande enquêtes bestaan uit maximaal 8 vragen en kosten maximaal 8 minuten om in te vullen.

4 verschillende enquêtes:
De enquête voor fabrikanten (Nederlands): Klik hier. | The survey for manufacturers (English): Click here.
De enquête voor groothandels: Klik hier.
De enquête voor installateurs: Klik hier.
De enquête voor EPC’ers: Klik hier.

De enquêtes sluiten volgende week vrijdag 1 mei om 17:00 uur.

Ook verschenen op Solar Magazine.

White paperCoronacrisisEnquête