Zon in tijden van corona: rem op groei zonne-energie sector of ruimte voor expansie?

28.09.2020 | artikel

Zon in tijden van corona: rem op groei zonne-energie sector of ruimte voor expansie?

Verschillende sectoren worden zwaar getroffen door maatregelen als gevolg van de corona uitbraak. Zo houdt het cultureel planbureau rekening met een economische krimp van 6% in 2020. In de eerste helft van het jaar werd de zonne-energie sector geraakt door algemene beperkingen op het gebied arbeidsmobiliteit en transport van goederen. Het is de vraag of dit de snel groeiende sector ook echt af zal remmen?

De afgelopen drie jaar kende het jaarlijks geïnstalleerd vermogen een groei van meer dan 40% ten opzichte van het jaar ervoor. Zo behoorde Nederland tot de wereldwijde voorhoede op het gebied van nieuw geïnstalleerd vermogen in 2019. Ondanks beperkingen in tijden van corona zal er naar verwachting 2,4 GW aan capaciteit bijgeplaatst worden in 2020 nog altijd een toename van 10% ten opzichte van een jaar eerder.

Beperkingen in tijden van corona

Onderzoek uitgevoerd door Dutch New Energy Research onder verschillende partijen in de zonne-energie sector in maart en april liet zien dat ook deze sector werd geraakt door de lockdown maatregelen in ons land en daarbuiten. Leveringsproblemen van materialen of beschikbaarheid van installatieploegen zorgden ervoor, dat een deel van de projecten in de commerciële sector vertraging op loopt. In de residentiële sector lijken beperkingen in de bouw als gevolg van coronamaatregelen, maar ook de aangescherpte PFAS en stikstof richtlijnen, een mogelijke rem op de groei te vormen.   

Verschillende paden voorwaarts

Ondanks deze beperkingen in de commerciële en residentiële sector ligt het in de lijn der verwachting dat het cumulatief geïnstalleerd vermogen dit jaar doorgroeit naar 9.2 GW. Wanneer de coronamaatregelen alleen leiden tot vertraging en beperkte extra uitval van projecten gefinancierd uit de SDE+(+) ligt er bovendien zelfs potentie om door te groeien naar 24 GW in 2025. 

Ook als de coronabeperkingen langer aanhouden en leiden tot meer uitval van projecten volgen er nog steeds jaren van groei. Die zal dan wel beperkt blijven tot een maximum van 19 GW in 2025. Bij dit meer pessimistisch pad wordt ook rekening gehouden met beperkte toekenning van nieuwe capaciteit vanuit de nieuwe subsidieregeling SDE++. Een dergelijke ontwikkeling zou een sterkere rem op de groei betekenen dan die als gevolg van coronamaatregelen. In dat geval moeten alternatieve financieringsopties voor zon PV versneld ontwikkeld worden om de hoge ambities van regionale energie strategieën voor zon in de elektriciteitsmix te verwezenlijken.

Daar staat tegenover dat in het meest gunstige geval de ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen of verdere stimulering van zon PV de sector mogelijkheid bieden om door te groeien voorbij de 24GW. Een gedetailleerd overzicht van de scenario’s en de verwachte effecten per sector is te vinden in de Dutch Solar Quarterly rapportage van DNE Research. In alle drie de scenario’s is er dus sprake van een serieuze expansie ten opzichte van de huidige capaciteit. Naar verwachting krijgt corona de zonne-energie sector dus niet klein.

Oorspronkelijk verschenen in de september-editie van Solar Magazine.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over onze forecast? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.